Aktuality

 

165 ×214 px, 300 ppi

Chcete změnit

zaměstnání?

Už Vás Vaše současná práce nebaví a v zaměstnání hledáte lepší uplatnění? Je na Vás spolehnutí a pracovní úkoly plníte zodpovědně?

Přijďte mezi nás! Nabízíme Vám hned několik profesí. Zde získáte více informací.

4. 8. 2017

*****

Přemýšlíš o dalším studiu a zaměstnání? Přijď se vyučit a pracovat k nám!

Přijďte se vyučit oboru, kde máte jistotu a perspektivu dobrého zaměstnání a kde se budete podílet na výro- bě světoznámého českého křišťálu. V tříletém denním studiu nabízíme učební obo- ry sklář, strojní mechanik, obráběč kovů, elektrikář silnobroud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, a nástrojař. Více informací najdete zde.

4. 8. 2017

*****

První tři středoškolští

učni uzavřeli smlouvu

s Crystal Bohemia, a.s.

náborový leták říjen 2016, 164 × 232 px

Budoucí pracovníci skláren Crystal Bohemia získají během vyučení finanční a materiální podporu a po úspěšném studiu jistotu pracovního místa.

Více o slavnostním podpisu najdete zde.

14. 2. 2017

*****

historie

 

Minulost

 

Sklo se v českých zemích objevuje od nepaměti. Jak dokládají historické nálezy, sklo se zde ve větší míře zpracovávalo už za starých keltských kmenů; podle nich dali na přelomu letopočtu Římané těmto zemím podle převažujícího osídlení jméno Boiohaemum (domov Boiů), později Bohemum, Bohemia.

 

Dostatek písků i dřeva v České kotlině a její jedinečná poloha v centru Evropy nabídly sklářům vynikající možnosti. Počátky současné sklářské výroby spadají do období gotiky, tj. přelomu 13. a 14. století. Snad jen Benátky se mohou chlubit tak dlouhou a nepřerušenou tradicí.

 

První sklárny vznikaly v příhraničních pralesích Českého království, kde nacházely dostatek paliva a sklářských přísad. Zpočátku to byla zejména výroba okenního skla, kterou významně podpořil římský císař a český král Karel IV., když pověřil tuzemské dílny výrobou vitráží pro Pražský hrad. Protože si skláři ve volných chvílích vyráběli skleněné nádoby pro domácnost, snažili se majitelé hutí jejich zručnosti využít. Půvabné poháry z nazelenalého gotického skla jsou dodnes ozdobou mnoha muzeí.

 

Během středověku úloha českého skla neustále rostla, v 16. století bylo na území Čech doloženo alespoň 34 hutí, do země přicházeli umělci z celé Evropy a císař Rudolf II. povýšil dvě dynastie sklářských huťmistrů do šlechtického stavu. České sklo a křišťál se staly ve světě pojmem a zastínily i do té doby vedoucí benátskou výrobu. V 19. století prochází světové sklářství důležitými změnami, které ovlivňují jeho další vývoj. Díky železniční dopravě a přechodu na pece vytápěné generátorovým plynem přestávají být sklárny závislé na lesích a stěhují se do průmyslových oblastí.

 

Sklárna v roce 1877Poděbrady byly v roce 1876 malým městečkem. Zakladatelé skláren, bratři Augustin a Jan Gerhardtové, se dobře znali s majitelem místního panství, knížetem Arnoštem Filipem Hohenlohe ze Schillingfürstu. To byl pravděpodobně důvod, proč vznikla sklárna tady, ačkoli v okolí chyběly vhodné suroviny a pracovní síla byla dražší než v pohraničí. Stavba začala 21. 4. 1876 a provoz továrny, v té době nejmodernější v Čechách, byl zahájen v červnu roku 1877. Hlavním artiklem byly skleněné části petrolejových lamp, kalamáře, lahve, pivní sklenice, džbány a stolní zboží. Po pouhých šesti letech se firma „Bratří Gerhardtové“ rozpadla a Jan odprodal bratrovi svůj podíl. Nákladný život rodiny zbylého majitele, snažící se vyrovnat knížecím poměrům, jakož i chyby v řízení podniku způsobily, že firma upadla do dluhů a v roce 1886 byl provoz sklárny zastaven.

 

V roce 1893 koupila poničenou sklárnu uhelná společnost „D. Berl“, pronajala ji a posléze i prodala sklářské firmě „Josef Inwald“ z Vídně. S novým vlastníkem zažila sklárna období neuvěřitelné prosperity. Byly zbudovány nové provozy, na přelomu století byla postavena leptárna a brusírna. Josef Inwald byl roku 1902 povýšen do šlechtického stavu a sklárna získala zvláštní privilegia, včetně práva používat znak rakouského orla. Majitel investoval i do dalších skláren na území Čech a v roce 1922 přenesl svou firmu do Prahy, hlavního města mladé Československé republiky.

 

Sklárna J. Inwalda počátkem 20. stoletíPo smrti Josefa Inwalda v roce 1925 převzal společnost jeho druhorozený syn Oskar. Pod jeho vedením došlo v roce 1927 pravděpodobně k nejdůležitějšímu rozhodnutí pro budoucnost sklárny – podnik přešel na výrobu olovnatého křišťálového skla. Došlo k výraznému nárůstu poptávek a s tím i k rozvoji a inovaci prakticky všech provozů.

 

Krize 30. let znamenala konec Inwaldova koncernu. Poděbradskou sklárnu odkoupila Česká eskomptní banka v Karlových Varech, závod měl být srovnán se zemí a pozemky rozprodány na stavbu rodinných domů. Z projektu naštěstí pro nákladnost sešlo.

 

Nový ředitel Leo Moser továrnu zachránil a nakrátko obnovil její bývalou slávu. Rozvoj sklárny se zastavil, když její ředitel opustil kvůli hrozící okupaci Československo. Během II. světové války byla továrna převedena na výrobu pro válečné účely a nadále upadala. Požár v roce 1941 paradoxně sklárně prospěl, protože při přestavbě poškozené pece se do továrny alespoň částečně vrátil olovnatý křišťál.

 

Po válce došlo k velkolepé modernizaci závodu. 1. ledna 1950 vznikly samostatné Poděbradské sklárny n.p., následně byla v továrně zavedena technologie lisu. Výroba 18% olovnatého křišťálu byla postupně převedena na ušlechtilejší 24%. V roce 1965 byly všechny sklárny, vyrábějící olovnatý křišťál, sloučeny do jediného podniku Sklárny Bohemia Poděbrady.

 

Sklárna v roce 2009Extenzivní vývoj sklářství způsobil, že se tento podnik stal součástí mamutího koncernu Crystalex, pod který byla v roce 1975 zařazena naprostá většina podniků vyrábějících domácenské sklo. Značka Bohemia se rozšířila na veškeré užitkové sklo československé provenience kromě varného, veškeré sklo a křišťál se vyváželo prostřednictvím monopolního podniku Skloexport.

 

Přesto přineslo toto období nezanedbatelné klady. Ve sklárnách se zavedla rozsáhlá automatizovaná výroba a souběžně byla vybudována celosvětová distribuční síť. Jméno Bohemia upevnilo své postavení na světových trzích a získalo nadstandardní pozici v Japonsku, Austrálii, zemích blízkého Východu, bývalého Sovětského svazu a v některých státech západní Evropy.

 

V roce 1990 se státní monopol rozpadl. Sklárny BOHEMIA a.s. se osamostatnily k 1. 12. 1993, jejich vlastní rozvoj však netrval dlouho. V říjnu 1999 se staly součástí sklářského uskupení, zastřešeného podnikem BOHEMIA CRYSTALEX TRADING. Po finančním krachu této skupiny v roce 2008 byla výroba v poděbradských sklárnách potřetí zastavena.

 

Současnost

 

Akciová společnost Crystal BOHEMIA vznikla 28. listopadu 2008 s cílem obnovit výrobu olovnatého křišťálu v poděbradských sklárnách. Přes počáteční průtahy, způsobené probíhajícími změnami příslušných právních předpisů, se stala 29. dubna 2009 majitelem skláren a po více než roční odstávce zahájily poděbradské sklárny dne 21. října opět výrobu.

 

V současné době se Crystal BOHEMIA a.s. řadí mezi přední světové výrobce olovnatého křišťálu a je jednoznačně největším výrobcem v České republice. Současně je společnost nositelem bohaté historie a mimořádné tradice, reprezentované oválnou modro-zlatou ochrannou známkou BOHEMIA.