Bohemia> Exkurze>Exkurze

Exkurze

Odhalte tajemství vzniku křehké krásy - ojedinělý zážitek, který Vám nesmí uniknout 

Návštěva skláren nejen vhodně zpestří volný čas, ale také obohatí o nezapomenutelné zážitky a umožní nákup dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny než v běžných prodejnách.

Během prohlídky expozice historie skláren vám promítneme film o výrobě, poté ukážeme sklářskou huť a broušení dekoru do skla. Na závěr vás provedeme firemní prodejnou Cash & Carry a dostanete od nás DÁREK.

Nabízíme výklad buď v českém nebo anglickém, případně německém či ruském jazyce. V případě, že máte zájem o výklad v jiném jazyce, musíte mít svého tlumočníka.

 


Začátky prohlídek


od hlavní vrátnice skláren celoročně každý pracovní den v předem domluvenou hodinu, a to od 8.30 do 9.15 nebo od 10.15 do 13.00 hodin (od 10.00 do 10.30 hodin mají skláři a brusiči přestávku a ve 14.00 hodin jim končí směna).

Délka prohlídky včetně návštěvy prodejny trvá zhruba 45–60 minut. Prováděná skupina může mít maximálně 25 osob.

 

 

Vstupné

Dospělí *) 100 za osobu
Děti starší 12 let, studenti mladší 26 let, senioři starší 65 let, ZP *) 70 za osobu
VIP (jednotlivec, skupina do 4 osob) 500 celkem

*) ve skupině nad 4 osoby

 


Rezervace – objednávky

Objednávky vyřizuje paní Lucie Novotná
v pracovní dny od 8 do 14 hodin.

+ 420 702 175 784

+ 420 325 602 234

@ e-mail: exkurze@crystal-bohemia.com

 Crystal BOHEMIA a.s., Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady

Rezervujte si včas svou návštěvu. Při telefonickém objednání nebo v písemné objednávce uveďte:

• den a hodinu exkurze

• zvlášť počet českých a zvlášť počet zahraničních účastníků (u zahraničních pak i zemi původu, stát), požadovaný výklad v jednom z jazyků (česky, anglicky, německy nebo rusky)

• jméno a příjmení vedoucího a/nebo název skupiny

• vaše jméno a/nebo jméno firmy, která exkurzi objednává, telefonní číslo a e-mail, na který vám zašleme písemné potvrzení termínu exkurze.

Objednávku můžete doplnit informacemi o skupině (např. studenti 2. ročníku, turisté z Říma apod.) nebo zvláštním přáním, které (bude-li v rámci našich možností) splníme.

Písemné potvrzení termínu exkurze obsahuje DŮLEŽITÉ podmínky a pokyny, se kterými se musí seznámit všichni návštěvníci před prohlídkou skláren.

 

 

Podmínky návštěvy

V Poděbradech nás najdete poblíž železničního a autobusového nádraží (najděte si vhodné spojení – železniční stanice Poděbrady, autobusová zastávka Poděbrady, žel. st.). Autobusy a osobní vozidla můžete bezplatně zaparkovat na nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici za sklárnami.Pro osoby se sníženou pohyblivostí není prohlídka příliš vhodná, provoz se nachází v prvním patře. S ohledem na bezpečnost návštěvníků nepouštíme do provozu děti mladší 12 let.

Více najdete v odkazech Ke stažení (níže) – Pokyny pro ne/objednané návštěvníky.

 


Pro vaši bezpečnost


Před vstupem do skláren se seznamte s pokyny, při jejichž dodržování zvýšíte vaši ochranu před poškozením nebo úrazem:

• během prohlídky se řiďte pokyny průvodce, který dohlíží na vaši bezpečnost

• procházejte pouze po vyznačené trase a nevzdalujte se od skupiny

• při chůzi sledujte stav povrchu komunikace s ohledem na její nerovnosti a případné překážky, před přecházením komunikace se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah dopravních prostředků

• neberte do rukou ani nesahejte na skleněné polotovary a výrobky či skleněné předměty ze střepových vozíků, hrozí vám pořezání nebo popálení

• neopírejte se o palety s naskládanými předměty

• nevstupujte na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí s účelem exkurze, nemanipulujte se stroji, nástroji a nářadím, technickými zařízeními, uzávěry, vypínači a regulačními prvky

• každé poranění nebo poškození, ke kterému by došlo během návštěvy, neprodleně oznamte průvodci.


Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají poškozenému žádné nároky na odškodnění.

Porušíte-li tyto pokyny, může vás průvodce ze skupiny návštěvníků vyloučit nebo prohlídku okamžitě ukončit.

 

Ke stažení

 

Obecné informace pro návštěvníky (booklet)

Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače.

Obecné informace
pro organizátory exkurzí

Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače.
Pokyny pro objednané návštěvníky
Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte.

Pokyny pro neobjednané návštěvníky
Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte.

Crystal Bohemia, a.s., Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady

Telefon: +420 325 602 111 |   e-mail: company@crystal-bohemia.com   |   e-shop: www.24crystal.cz