Crystal BOHEMIA

Akciová společnost Crystal BOHEMIA vznikla 28. listopadu 2008 s cílem zachovat a dále rozvíjet tradici výroby olovnatého křišťálu v Poděbradech. Majitelem skláren se stala 29. dubna 2009 a ještě téhož roku, 21. října, je uvedla do provozu. V současné době zaměstnává zhruba 330 zaměstnanců. 

Sklárny BOHEMIA se sídlem v Poděbradech jsou nositelem bohaté tradice českého broušeného křišťálu. Tato tradice se zrodila na počátku 18. století a v průběhu doby ovlivnila veškeré světové sklářství. Můžeme s hrdostí prohlásit, že český broušený křišťál patří k tomu nejlepšímu, co v daném oboru vzniklo. 

Poděbradské sklárny jsou největším výrobcem olovnatého křišťálu v České republice. Zároveň patří k předním světovým výrobcům olovnatého křišťálu vůbec. 90% výroby skláren směřuje na zahraniční trhy. 

Modro-zlatá ochranná známka BOHEMIA CZECH REPUBLIC – LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO se stala synonymem českého olovnatého křišťálu. Je také zárukou kvality a kombinace hodnot, skrz které společnost komunikuje: užitku, krásy a stylu.

Sklářství doplatilo na krizi v jiných oborech

PRAHA (MEDIAFAX) – Sklářský průmysl v České republice zasáhly dopady finanční krize nebývalou silou. Agentuře Mediafax to řekla Magda Purkrábková, tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.  „Sklářský průmysl je velmi citlivý na ekonomické změny svých exportních teritorií a hospodářskou situaci svých odběratelů. Finanční krize se převalila přes banky na investory a zmrazila veškeré aktivity na trhu. To se projevilo v plné síle na tradičních trzích českého sklářského průmyslu,“ uvedla Purkrábková.  Podle ní poptávka klesla ve všech oborech sklářství. Výrobce plochého skla a sklených vláken pro stavebnictví zasáhlo, že developeři a realitní trhy významně omezily svoji činnost. Klesla i výroba automobilů a výrobci autoskel drasticky omezili své výroby. Nižší zájem byl i o výrobky z obalového skla. „Potravinářské firmy vyvíjely velmi silný tlak na snižování cen. K tomu přistupuje stálý tlak konkurence plastových obalů,“ přidala tajemnice.  Citelně se projevil i krach společnost Bohemia Crystalex Trading (BCT), která sdružovala nejvýznamnější české výrobce užitkového skla. „Konec této společnosti byl v roce 2009 příčinou nejhlubšího propadu produkce užitkového skla od roku 1990,“ upozornila Purkrábková.  Snad nejvýraznější propad poklesu poptávky ale zaznamenala výroba bižuterních polotovarů. „Pokles poptávky sice trvá zhruba čtyři roky, ale plný dopad zaznamenala výroba bižuterních polotovarů v letech 2008 a 2009,“ dodala Purkábková.  Podle tajemnice je úspěchem uplynulého roku, že firmy sklářského průmyslu i za cenu velmi úsporných opatření a omezení výroby nadále vyrábějí a jsou připraveny v okamžiku oživení poptávky zvýšit produkci. „Úspěchem je i to, že všechny čtyři firmy zkrachovalé společnost Bohemia Crystalex Trading získaly v roce 2009 nové majitele. Provozy firem, které byly zavřeny, zahájily výrobu, byť s omezenou kapacitou a s menším počtem pracovníků než dříve,“ dodala.  Sklářský průmysl v Česku má podle ní budoucnost. „Podíváme-li se zpět do historie, byla existence sklářského průmyslu v Čechách ohrožena v hospodářské krizi v 70. letech 19. století i ve 30. letech 20. století. Sklářský průmysl vždy nepříznivou hospodářskou situaci překonal a překoná ji i v současné době a nejbližší budoucnosti,“ uvedla Purkrábková.  Firmy sklářského průmyslu musí podle ní stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.  Kupříkladu u užitného skla, jež vyráběl zkrachovalý holding BCT, je budoucnost výroby v malosériové výrobě s vysokou kvalitou a velmi dobrým designem. „Zatím ještě můžeme využít vysoké úrovně výtvarníků a vysoké kvalifikace a zkušenosti českých sklářů, kteří jsou schopni osvojit si libovolnou a technicky nejnáročnější výrobu a vyrábět jakýkoliv výrobek. K tomu samozřejmě přistupuje tradice pojmu České sklo a tradiční obchodní značky,“ dodala tajemnice sklářské asociace.  Marek Kuntoš, kuntos@mediafax.cz
Kontakty

Kontakty

Crystal Bohemia, a.s. Jiráskova 223/19290 01 Poděbrady GPS Loc. 50°8' 42.051"N, 15°7' 38.242"E    telefony sekretariát +420 325 610 042+420 325 602 217  vrátnice +420 325 602 111 fax +420 325 611 619   info   pracovní doba pracovní dnyod 8:00 do 16:00 hodin mail company@crystal-bohemia.com   
Katalog Profile 2018

Katalog Profile 2018

Exkurze

Exkurze

Odhalte tajemství vzniku křehké krásy - ojednělý zážitek který Vám nesmí uniknout  Odhalte tajemství vzniku křehké krásy - ojednělý zážitek která Vám nesmí uniknout Návštěva skláren nejen vhodně zpestří volný čas, ale také obohatí o nezapomenutelné zážitky a umožní nákup dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny než v běžných prodejnách.Během prohlídky expozice historie skláren vám promítneme film o výrobě, poté ukážeme sklářskou huť a broušení dekoru do skla. Na závěr vás provedeme firemní prodejnou Cash & Carry a dostanete od nás DÁREK.Nabízíme výklad buď v českém nebo anglickém, případně německém či ruském jazyce. V případě, že máte zájem o výklad v jiném jazyce, musíte mít svého tlumočníka.   Začátky prohlídek od hlavní vrátnice skláren celoročně každý pracovní den v předem domluvenou hodinu, a to od 8.30 do 9.15 nebo od 10.15 do 13.00 hodin (od 10.00 do 10.30 hodin mají skláři a brusiči přestávku a ve 14.00 hodin jim končí směna).Délka prohlídky včetně návštěvy prodejny trvá zhruba 45–60 minut. Prováděná skupina může mít maximálně 25 osob.     Vstupné Dospělí *) 100 Kč za osobu Děti starší 12 let, studenti mladší 26 let, senioři starší 65 let, ZP *) 70 Kč za osobu VIP (jednotlivec, skupina do 4 osob) 500 Kč celkem *) ve skupině nad 4 osoby   Rezervace – objednávky Objednávky vyřizuje paní Klára Zbraňkováv pracovní dny od 8 do 15 hodin.+ 420 739 488 926+ 420 325 602 224@ e-mail: exkurze@crystal-bohemia.com Crystal BOHEMIA a.s., Jiráskova 223, 290 01 PoděbradyRezervujte si včas svou návštěvu. Při telefonickém objednání nebo v písemné objednávce uveďte:• den a hodinu exkurze• zvlášť počet českých a zvlášť počet zahraničních účastníků (u zahraničních pak i zemi původu, stát), požadovaný výklad v jednom z jazyků (česky, anglicky, německy nebo rusky)• jméno a příjmení vedoucího a/nebo název skupiny• vaše jméno a/nebo jméno firmy, která exkurzi objednává, telefonní číslo a e-mail, na který vám zašleme písemné potvrzení termínu exkurze.Objednávku můžete doplnit informacemi o skupině (např. studenti 2. ročníku, turisté z Říma apod.) nebo zvláštním přáním, které (bude-li v rámci našich možností) splníme.Písemné potvrzení termínu exkurze obsahuje DŮLEŽITÉ podmínky a pokyny, se kterými se musí seznámit všichni návštěvníci před prohlídkou skláren.     Podmínky návštěvy V Poděbradech nás najdete poblíž železničního a autobusového nádraží (najděte si vhodné spojení – železniční stanice Poděbrady, autobusová zastávka Poděbrady, žel. st.). Autobusy a osobní vozidla můžete bezplatně zaparkovat na nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici za sklárnami. Pro osoby se sníženou pohyblivostí není prohlídka příliš vhodná, provoz se nachází v prvním patře. S ohledem na bezpečnost návštěvníků nepouštíme do provozu děti mladší 12 let.Více najdete v odkazech Ke stažení (níže) – Pokyny pro ne/objednané návštěvníky.   Pro vaši bezpečnost Před vstupem do skláren se seznamte s pokyny, při jejichž dodržování zvýšíte vaši ochranu před poškozením nebo úrazem:• během prohlídky se řiďte pokyny průvodce, který dohlíží na vaši bezpečnost• procházejte pouze po vyznačené trase a nevzdalujte se od skupiny• při chůzi sledujte stav povrchu komunikace s ohledem na její nerovnosti a případné překážky, před přecházením komunikace se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah dopravních prostředků • neberte do rukou ani nesahejte na skleněné polotovary a výrobky či skleněné předměty ze střepových vozíků, hrozí vám pořezání nebo popálení• neopírejte se o palety s naskládanými předměty• nevstupujte na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí s účelem exkurze, nemanipulujte se stroji, nástroji a nářadím, technickými zařízeními, uzávěry, vypínači a regulačními prvky• každé poranění nebo poškození, ke kterému by došlo během návštěvy, neprodleně oznamte průvodci.Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají poškozenému žádné nároky na odškodnění.Porušíte-li tyto pokyny, může vás průvodce ze skupiny návštěvníků vyloučit nebo prohlídku okamžitě ukončit.   Ke stažení   Obecné informace pro návštěvníky (booklet) Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače. Obecné informacepro organizátory exkurzí Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače. Pokyny pro objednané návštěvníky Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte. Pokyny pro neobjednané návštěvníky Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte.
newsletter

Newsletter

Zaregistrujte si svojí emailovou adresu a my Vám budeme pravidelně posílat informace o novinkách. Najdete zde i aktuální vydání newsletteru.

Crystal Bohemia, a.s., Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady

Telefon: +420 325 602 111 |  e-mail: company@crystal-bohemia.com