Exkurze

Nenechte si ujít ojedinělý zážitek, při kterém odhalíte tajemství vzniku křehké krásy.

BĚŽNÉ EXKURZE

Rádi vás přivítáme u nás ve sklárnách a ukážeme vám, kde se náš vyhlášený český křišťál vyrábí. Během prohlídky našeho závodu v Poděbradech navštívíte expozici historie skláren budete mít možnost shlédnout film o výrobě, poté přímo uvidíte sklářskou huť a broušení dekoru do skla. Na závěr vás provedeme firemní prodejnou Cash & Carry, kde od nás dostanete dárek, a kde budete mít možnost nakoupit si náš křišťál za výhodnější velkoobchodní ceny než v běžných prodejnách.

V závodě ve Světlé nad Sázavou vám pro změnu představíme moderní výrobu skla včetně plně automatizovaných linek na nápojové i dárkové sklo.

V Poděbradech nabízíme výklad v českém nebo anglickém jazyce. Pokud máte zájem o výklad v jiném jazyce, je třeba zajistit si vlastního tlumočníka. Ve Světlé nad Sázavou je prohlídka možná v českém jazyce, anglický výklad je dostupný v papírové podobě.

VSTUPNÉ

Dospělí
100 Kč
Děti od 12 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZP*
70 Kč
VIP (jednotlivec nebo skupina do 4 osob)
500 Kč

 

ZAČÁTKY PROHLÍDKY

Po předchozí rezervaci celoročně každý pracovní den v předem domluvenou hodinu, a to v časech:

 • 8:30 – 9:15
 • 10:15 – 13:00

Prohlídka začíná vždy na hlavní vrátnici skláren a trvá přibližně 45–60 minut.

Maximální počet osob v prováděné skupině je 25 (Poděbrady) / 20 (Světlá nad Sázavou).

 

REZERVACE – OBJEDNÁVKY

Rezervace provádějte v pracovní dny mezi 8:00 – 14:00 na níže uvedených kontaktech:

ZÁVOD PODĚBRADY

+420 325 602 227 / +420 601 308 761

ZÁVOD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU


Rezervujte si svou návštěvu včas. Při telefonické nebo písemné objednávce nezapomeňte uvést:

 • jméno objednavatele – vaše nebo jméno firmy, která exkurzi objednává
 • telefonní číslo a e-mail, kam vám zašleme potvrzení termínu exkurze
 • den a hodinu exkurze 
 • jméno a příjmení vedoucího nebo název skupiny
 • počet účastníků – zvlášť českých a zvlášť zahraničních (u zahraničních i zemi původu)
 • preferovaný jazyk výkladu


Objednávku můžete doplnit informacemi o skupině nebo zvláštním přáním, které (bude-li v rámci našich možností) splníme. Písemné potvrzení termínu exkurze obsahuje DŮLEŽITÉ podmínky a pokyny, se kterými se musí všichni návštěvníci seznámit ještě před samotnou prohlídkou.

 

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY

Během exkurze je zakázáno pořizovat fotografie i videozáznamy. Děkujeme za pochopení.

Prohlídka není příliš vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí, výroba se nachází i v prvním patře. S ohledem na bezpečnost návštěvníků nepouštíme do provozu děti mladší 12 let.

V Poděbradech nás najdete poblíž železničního a autobusového nádraží. Autobusy a osobní vozidla můžete bezplatně zaparkovat na nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici za sklárnami. Ve Světlé nad Sázavou můžete bezplatně zaparkovat na nehlídaném parkovišti v Zámecké ulici za sklárnami.

 

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před vstupem do skláren se seznamte s pokyny, jejichž dodržování zvýší vaši ochranu před poškozením nebo úrazem:

 • Během prohlídky se řiďte pokyny průvodce, který dohlíží na vaši bezpečnost.
 • Pohybujte se pouze po vyznačené trase a nevzdalujte se od skupiny.
 • Při chůzi sledujte stav povrchu komunikace s ohledem na její nerovnosti a případné překážky, před přecházením komunikace se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah dopravních prostředků.
 • Neberte do rukou ani nesahejte na skleněné polotovary a výrobky, případně na skleněné předměty ze střepových vozíků, hrozí pořezání nebo popálení.
 • Neopírejte se o palety s naskládanými předměty.
 • Nevstupujte na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí s účelem exkurze, nemanipulujte se stroji, nástroji a nářadím, technickými zařízeními, uzávěry, vypínači a regulačními prvky.
 • Každé poranění nebo poškození, ke kterému by došlo během návštěvy, neprodleně oznamte průvodci.

Upozornění: Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají poškozenému žádné nároky na odškodnění. Při porušení těchto pokynů vás může průvodce ze skupiny vyloučit nebo prohlídku okamžitě ukončit.

 

Ke stažení