Bohemia> Exkurze>Exkurze

Exkurze

DO ODVOLÁNÍ POZASTAVUJEME MOŽNOST REZERVACÍ EXKURZÍ
do doby, kdy bude vyjasněna situace s COVID-19.
Děkujeme za pochopení.
Crystal BOHEMIA a.s.

Odhalte tajemství vzniku křehké krásy - ojedinělý zážitek, který Vám nesmí uniknout 

Návštěva skláren nejen vhodně zpestří volný čas, ale také obohatí o nezapomenutelné zážitky a umožní nákup dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny než v běžných prodejnách. Během prohlídky expozice historie skláren vám promítneme film o výrobě, poté ukážeme sklářskou huť a broušení dekoru do skla. Na závěr vás provedeme firemní prodejnou Cash & Carry a dostanete od nás DÁREK.

Nabízíme výklad buď v českém nebo anglickém jazyce. V případě, že máte zájem o výklad v jiném jazyce, musíte mít svého tlumočníka.

 

Začátky prohlídek

Po předchozí rezervaci možno celoročně každý pracovní den v předem domluvenou hodinu, a to od 8.30 do 9.15 nebo od 10.15 do 13.00 hodin (od 10.00 do 10.30 hodin mají skláři a brusiči přestávku a ve 14.00 hodin jim končí směna) od hlavní vrátnice skláren.

Délka prohlídky včetně návštěvy prodejny trvá zhruba 45–60 minut. Prováděná skupina může mít maximálně 25 osob.

 

 

Vstupné

Dospělí *) 100 za osobu
Děti starší 12 let, studenti mladší 26 let, senioři starší 65 let, ZP *) 70 za osobu
VIP (jednotlivec, skupina do 4 osob) 500 celkem

*) ve skupině nad 4 osoby

 


Rezervace – objednávky

v pracovní dny od 8 do 14 hodin.


+ 420 325 602 234

@ e-mail: exkurze@crystal-bohemia.com

 Crystal BOHEMIA a.s., Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady

Rezervujte si včas svou návštěvu. Při telefonickém objednání nebo v písemné objednávce uveďte:

• den a hodinu exkurze

• zvlášť počet českých a zvlášť počet zahraničních účastníků (u zahraničních pak i zemi původu, stát), požadovaný výklad v jednom z jazyků (česky, anglicky)

• jméno a příjmení vedoucího a/nebo název skupiny

• vaše jméno a/nebo jméno firmy, která exkurzi objednává, telefonní číslo a e-mail, na který vám zašleme písemné potvrzení termínu exkurze.

Objednávku můžete doplnit informacemi o skupině (např. studenti 2. ročníku, turisté z Říma apod.) nebo zvláštním přáním, které (bude-li v rámci našich možností) splníme.

Písemné potvrzení termínu exkurze obsahuje DŮLEŽITÉ podmínky a pokyny, se kterými se musí seznámit všichni návštěvníci před prohlídkou skláren.

 

 

Podmínky návštěvy

V Poděbradech nás najdete poblíž železničního a autobusového nádraží (najděte si vhodné spojení – železniční stanice Poděbrady, autobusová zastávka Poděbrady, žel. st.). Autobusy a osobní vozidla můžete bezplatně zaparkovat na nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici za sklárnami.Pro osoby se sníženou pohyblivostí není prohlídka příliš vhodná, provoz se nachází v prvním patře. S ohledem na bezpečnost návštěvníků nepouštíme do provozu děti mladší 12 let.

Více najdete v odkazech Ke stažení (níže) – Pokyny pro ne/objednané návštěvníky.

 


Pro vaši bezpečnost


Před vstupem do skláren se seznamte s pokyny, při jejichž dodržování zvýšíte vaši ochranu před poškozením nebo úrazem:

• během prohlídky se řiďte pokyny průvodce, který dohlíží na vaši bezpečnost

• procházejte pouze po vyznačené trase a nevzdalujte se od skupiny

• při chůzi sledujte stav povrchu komunikace s ohledem na její nerovnosti a případné překážky, před přecházením komunikace se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah dopravních prostředků

• neberte do rukou ani nesahejte na skleněné polotovary a výrobky či skleněné předměty ze střepových vozíků, hrozí vám pořezání nebo popálení

• neopírejte se o palety s naskládanými předměty

• nevstupujte na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí s účelem exkurze, nemanipulujte se stroji, nástroji a nářadím, technickými zařízeními, uzávěry, vypínači a regulačními prvky

• každé poranění nebo poškození, ke kterému by došlo během návštěvy, neprodleně oznamte průvodci.

Bezpečnostní opatření
Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají poškozenému žádné nároky na odškodnění.

Porušíte-li tyto pokyny, může vás průvodce ze skupiny návštěvníků vyloučit nebo prohlídku okamžitě ukončit.

 

Ke stažení

 

Obecné informace pro návštěvníky (booklet)

Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače.

Obecné informace
pro organizátory exkurzí

Klepněte na obrázek a zobrazenou stránku (soubor) si uložte do počítače.
Pokyny pro objednané návštěvníky
Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte.

Pokyny pro neobjednané návštěvníky
Vytiskněte si pokyny oboustranně na list A4 a podle obrázku dvakrát přeložte.
Hutní výroba Hutní výroba
Ručně foukaná výroba Ručně foukaná výroba
Foukání skla Foukání skla
Broušení skla Broušení skla
Broušení skla Broušení skla
Broušení skla Broušení skla

Crystal Bohemia, a.s., Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady

Telefon: +420 325 602 111 |   e-mail: company@crystal-bohemia.com   |   e-shop: www.24crystal.cz